Express-Miejski.pl

PLEBISCYT CZYTELNIKÓW EXPRESS-MIEJSKI.PL 2017 - powiat średzki

TRWA GŁOSOWANIE

Pokaż szczegółyHARMONOGRAM

Zgłaszanie kandydatur:
2 lutego - 11 lutego

Głosowanie:
16 lutego - 25 lutego 2018

Gala finałowa:
6 marca 2018

Czego dotyczy Plebiscyt?

Plebiscyt polega na wyborze przez Czytelników Express-Miejski.pl (powiat średzki, woj. dolnośląskie) „Sportowca Roku 2017”, „Drużyny Sportowej Roku 2017”, „Wydarzenia Kulturalnego Roku 2017”, „Inwestycji Roku 2017”, „Sołectwa Roku 2017”, „Samorządowca Roku 2017” oraz „Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2017”. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody pieniężne i/lub rzeczowe.

Kategorie

W pierwszej edycji Plebiscytu Czytelnicy wybierać będą zwycięzców w siedmiu kategoriach.

 • Sportowiec Roku 2017
 • Drużyna Sportowa Roku 2017
 • Wydarzenie Roku 2017
 • Inwestycja Roku 2017
 • Samorządowiec Roku 2017
 • Sołectwo Roku 2017
 • Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2017

Jak zgłosić kandydata?

Kandydatów zgłaszają Czytelnicy portalu i gazety Express-Miejski.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • W kategorii „Sportowiec Roku 2017” - imię i nazwisko zgłaszanego sportowca (mieszkańca powiatu średzkiego), dyscyplinę, numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego wyboru.
 • W kategorii „Drużyna Roku 2017” - nazwę drużyny sportowej, nazwę zarejestorwanego na terenie powiatu średzkiego klubu sportowego, który reprezentuje, numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego wyboru.
 • W kategorii „Wydarzenie Roku 2017” - nazwę wydarzenia, miejscowość powiatu średzkiego, w której się odbyło, numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego wyboru.
 • W kategorii „Inwestycja Roku 2017” - nazwę inwestycji, miejscowość powiatu średzkiego, w której inwestycja była realizowana, numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego wyboru.
 • W kategorii „Samorządowiec Roku 2017” - imię i nazwisko zgłaszanego samorządowca (mieszkańca powiatu średzkiego), numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego wyboru.
 • W kategorii „Sołectwo Roku 2017” - nazwę zgłaszanego sołectwa położonego na terenie powiatu średzkiego, numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego wyboru.
 • W kategorii „Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2017” - pełną nazwę jednostki (która ma siedzibę na terenie powiatu średzkiego), numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego wyboru.

Zgłoszenia można dokonać:drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail plebiscyt@express-miejski.pl od 2 lutego do 11 lutego 2018 roku włącznie. Tytuł maila: Plebiscyt. W treści emaila należy podać wymienione powyżej elementy.

Do 15 lutego 2018 r. włącznie Kapituła Plebiscytu spośród zgłoszeń nadesłanych przez Czytelników wybierze do 10 kandydatów do tytułów w siedmiu kategoriach. Wezmą oni udział w drugim etapie Plebiscytu - głosowaniu Czytelników.


Jak zagłosować na kandydata?

Głosowanie w Plebiscycie odbywać się będzie od 16 lutego do 25 lutego 2018 roku włącznie za pośrednictwem SMS Premium.

W celu ułatwienia oddawania głosów poszczególnym kandydatom zostanie przypisany sposób głosowania - prefiks oraz numer porządkowy kandydata.

By oddać głos za pośrednictwem SMS-a wystarczy w okresie trwania głosowania przesłać SMS o prawidłowej treści na numer 72068. Koszt SMS-a wynosić będzie 2,46 zł w tym VAT.

Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując: TC.EM.Xxx, gdzie X to numer kategorii, a xx numer przypisany kandydatowi.

Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Regulamin Usług i Serwisów SMS. Reklamacje. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange).


Wyniki Plebiscytu

Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane na łamach naszego portalu 26 lutego oraz w dwutygodniku Express-Miejski.pl 2 marca 2018 roku.

O ostatecznym zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów prawidłowo oddanych za pośrednictwem SMS Premium. Zwieńczeniem Plebiscytu będzie Gala Finałowa zorganizowana 6 marca 2018 w Zamku na wodzie w Wojnowicach, w trakcie której zostaną wręczone nagrody.


Nagrody w Plebiscycie

Zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki, natomiast zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii otrzymają pamiątkowy dyplom.

Dodatkowo laureaci poniższych kategorii otrzymają:

 • SPORTOWIEC ROKU 2017
  1. 1 miejsce - 900 zł [sponsor: BASF Polska]
  2. 2 miejsce - 600 zł
  3. 3 miejsce - 300 zł
 • DRUŻYNA SPORTOWA ROKU 2017
  1. 1 miejsce - 1500 zł [sponsor: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej]
  2. 2 miejsce - 1000 zł
  3. 3 miejsce - 500 zł
 • SOŁECTWO ROKU 2017
  1. 1 miejsce - bon o wartości 1500 zł na zakupy w hurtowni budowlanej Składbud [sponsor: XEOS]
  2. 2 miejsce - bon o wartości 1000 zł na zakupy w hurtowni budowlanej Składbud
  3. 3 miejsce - bon o wartości 500 zł na zakupy w hurtowni budowlanej Składbud
 • Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 2017
  1. 1 miejsce - 1500 zł [sponsor: Gotec]
  2. 2 miejsce - 1000 zł
  3. 3 miejsce - 500 zł

Nagrodami dla głosujących są:


Finałowa Gala

Zwieńczeniem zmagań w naszym Plebiscycie będzie uroczysta gala finalowa, która odbędzie się 6 marca w wyjątkowych wnętrzach Zamku na wodzie w Wojnowicach.

Oprócz głównego punktu programu - wręczenia nagród - zaplanowaliśmy występy muzyczne, zwiedzanie obiektu, a także poczęstunek. A to wszystko dzieki naszym Partnerom i Sponsorom, którym gorąco dziękujemy!

Organizator Plebiscytu

Organizatorem Plebiscytu jest firma Advanart - wydawca Express-Miejski.pl (ul. Przejazdowa 14/14, 51-167 Wrocław, NIP: 887-163-41-89)