Express-Miejski.pl

Dzierżawa części działki nr 71/34 wraz z komórką, AM-12, Obręb Centrum o pow. 7,5 m2

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa części działki nr 71/34 wraz z komórką, AM-12, Obręb Centrum o pow. 7,5 m2

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-03-16 do 2017-04-18

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 71/34 wraz z komórką, AM-12, Obręb Centrum o pow. 7,5 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Armii Krajowej 15 z przeznaczeniem na komórkę gospodarczą.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 roku o godz. 11.45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce wadium w wysokości 24,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 w terminie do dnia 14.04.2017 roku oraz posiadanie dokumentu tożsamości i oryginału potwierdzenia wniesienia wadium na przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA