Express-Miejski.pl

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. 1 Maja 7 o pow. 343 m2

Powiat Ząbkowicki

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. 1 Maja 7 o pow. 343 m2

OGŁOSZENIODAWCA: „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
CZAS TRWANIA: 2017-06-26 do 2017-07-19

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ząbkowicach Śl.
ul. 1 Maja 7 Uchwałą Nr 5/WZ/2017 z dnia 23.06.2017r. ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. 1 Maja 7 działka Nr 68/5 AM-7 o powierzchni 343 m2 obręb 0001 centrum, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.

Działka usytuowana jest w centralnej strefie miasta przy ul. 1 Maja 7, zabudowana jest budynkiem o charakterze biurowca.  Nieruchomość posiada przyłącze energetyczne, wodne, kanalizacyjne, gazowe. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana, dach dwuspadowy, rok budowy 1909.

pow.użytk. Netto  739,00m2

pow. użytkowa     588,56 m2

pow. zabudowy    342,00 m2

Przetarg odbędzie w dniu 19.07.2017 roku o godz. 11 w siedzibie Sółdzielni w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 7.


Wartość rynkowa nieruchomośći wynosi 930 000 zł. Oferant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj 93 000zł. Wadium  powinno być przelane na konto „Społem” PSS w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 7 B.Z. O/Ząbkowice Śl.  13  1090 2372 0000 0006 0400 0075 do dnia 12.07.2017r.


Oferty pisemne można składać bezpośrednio w siedzibie „Społem” PSS
w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 7 tel. 748151554 lub na adres mailowy:

pssrenata@onet.pl w ciągu 1 tygodnia przed przetargiem wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać oferat szacunkowy w dni powszednie od godz. 10:00 – 14:00 w siedzibie „Społem” PSS w Ząbkowicach Śl.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferantami: Prezes Zarządu-Renata Mroczek tel. 661286225 oraz Joanna Barańska – księgowa nr tel. 601352623

„Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców

REKLAMA


REKLAMA