Express-Miejski.pl

Dzierżawa na czas nieokreślony z przeznaczeniem na ogródki przydomowe części działek

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa na czas nieokreślony z przeznaczeniem na ogródki przydomowe części działek

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-07-06 do 2017-07-21

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 195/VI/GN-2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony z przeznaczeniem na ogródki przydomowe części działek:

  1. nr 44/25, AM-4, Obręb Centrum o pow. 535,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Robotniczej. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 187,25 zł plus należny podatek VAT. 
  2. nr 1, AM-1, Obręb Sadlno o pow. 53,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Chrobrego 1. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 18,55 zł plus należny podatek VAT.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 30.06.2017 r. do dnia 21.07.2017 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA