Express-Miejski.pl

Dzierżawa na czas nieokreślony część działki nr 5/137, AM-9 o pow. 229,0 m2

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa na czas nieokreślony część działki nr 5/137, AM-9 o pow. 229,0 m2

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-07-06 do 2017-07-21

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

 

- Zarządzeniem Nr 194/VI/GN-2017 z 28 czerwca 2017 roku wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony część działki nr 5/137, AM-9, Obręb Osiedle Wschód o pow. 229,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem do użytkowania, jako inne grunty nieprzeznaczone na cele rolne. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 320,60 zł. plus należny podatek VAT.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 30.06.2017 r. do dnia 21.07.2017 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA