Express-Miejski.pl

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, obręb Sadlno o pow. 0.2423 ha

Powiat Ząbkowicki

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, obręb Sadlno o pow. 0.2423 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-08-03 do 2017-09-01

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 14/4 AM-2 obręb Sadlno o powierzchni 0.2423 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 68 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 7 września 2017 roku o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 - pokój nr 5
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 6 800,00 zł. - na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 04 95330004 2001 0009 8645 0005 – do dnia 1 września 2017 roku.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA