Express-Miejski.pl

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich o pow.0.3770 ha

Powiat Ząbkowicki

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich o pow.0.3770 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-08-03 do 2017-09-01

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 524/8 AM-5 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0.3770 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 42 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 7 września 2017 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 - pokój nr 5
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 4 200,00 zł. - na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 04 95330004 2001 0009 8645 0005 – do dnia 1 września 2017 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15 pokój nr 25; tel. 74 8 165 314.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA