Express-Miejski.pl

Zarządzeniem Nr 315/XI/GN-2017 z dnia 2 listopada

Powiat Ząbkowicki

Zarządzeniem Nr 315/XI/GN-2017 z dnia 2 listopada

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-11-07 do 2017-11-15

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 315/XI/GN-2017 z dnia 2 listopada 2017 r. wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część działki nr 374/2, AM-2, Obręb Braszowice sklasyfikowaną, jako PsIV o pow. 0,4 ha z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 96,00 zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 03.11.2017 r. do dnia 13.11.2017 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15; pokój nr 23; tel. 74 8 165 314.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA