Express-Miejski.pl

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Powiat Ząbkowicki

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2018-02-02 do 2018-03-14

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 480/7 AM-4 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0.0841 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2018 roku o godz. 9.30 - w budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15-pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 1 000,00 zł. – na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 0495330004 2001 0009 8645 0005 do dnia 8 marca 2018 roku.

ZDJĘCIA

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA