Express-Miejski.pl

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje

Powiat Ząbkowicki

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2018-02-02 do 2018-02-22

Informujemy, że:

Zarządzeniem Nr 29/II/GN-2018 z dnia 1 lutego 2018 r. wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 94, AM-1, Obręb Brodziszów sklasyfikowaną, jako PsV o pow. 0,24 ha z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 50,40zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 02.02.2018 r. do dnia 22.02.2018 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

ZDJĘCIA

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA