Express-Miejski.pl

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich

Powiat Ząbkowicki

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2019-02-04 do 2019-03-06

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki Nr 90/17 wraz z komórką nr 15, AM-12, Obręb Centrum o pow. 5,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na komórkę gospodarczą.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2019 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 pokój nr 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce wadium w wysokości 15,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 w terminie do dnia 01.03.2019 roku oraz posiadanie dokumentu tożsamości i oryginału potwierdzenia wniesienia wadium na przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, pokój nr 23, tel. 74 8 165 314 oraz na stronie internetowej: www.zabkowiceslaskie.pl

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA