Express-Miejski.pl

Wykaz części działki przeznaczonej do dzierżawy położonej przy ul. Mickiewicza w Ząbkowicach Śląskich

Powiat Ząbkowicki

Wykaz części działki przeznaczonej do dzierżawy położonej przy ul. Mickiewicza w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2019-02-05 do 2019-02-26

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że

 - Zarządzeniem Nr 42/II/GN-2019 z dnia 4 lutego 2019 r. wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony część działki nr 41/5, AM-3, Obręb Osiedle Wschód o pow. 25,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. A. Mickiewicza 4 z przeznaczeniem na teren pod garaż trwale niezwiązany z gruntem.

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 57,50 zł plus należny podatek VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 05.02.2019 r. do dnia 26.02.2019 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15; pokój nr 23; tel. 74 8 165 314. 

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA