Express-Miejski.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,4173 ha położonej przy ul. Łąkowej w Ziębicach

Powiat Ząbkowicki

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,4173 ha położonej przy ul. Łąkowej w Ziębicach

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2020-05-14 do 2020-05-25

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,4173 ha położonej przy ul. Łąkowej w Ziębicach odbędzie się 29 maja o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10, pok. nr 02.

Powierzchnia działki: 0,4173 ha.

Cena wywoławcza: 49.900 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset zł 00/100).

Wysokość wadium: 4.900 zł (słownie:cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wpłacać na konto Gminy Ziębice 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 w terminie do dnia 25 maja 2020 r. (włącznie).

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA [KLIK]

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA