Express-Miejski.pl

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - garaż położony przy ul. 1-go Maja w Ziębicach

Powiat Ząbkowicki

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - garaż położony przy ul. 1-go Maja w Ziębicach

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2020-08-04 do 2020-08-25

Ziębice, dnia 04.08.2020 r.

  INFORMACJA 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 04.08.2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie o podaniu do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, tj.:

- sprzedaż w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (garaż) położonym w Ziębicach przy ul. 1-go Maja o pow. użytkowej 15 m2.

Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 764/25 o pow. 0,0015 ha.

Informacja podlega wywieszeniu na okres od dnia 04.08.2020 roku do dnia 25.08.2020 roku.

 

Sporządziła: Marta Grzebielec

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA