Express-Miejski.pl

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2020-08-11 do 2020-08-31

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 10.08.2020 r.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

- Zarządzeniem Nr 269/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczone nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 131/5.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 10.08.2020 roku do dnia 31.08.2020 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA