Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2021-11-19 do 2021-12-09

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 18.11.2021 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

- Zarządzeniem Nr 332/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 679/48,

- Zarządzeniem Nr 332/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 144.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.11.2021 roku do dnia 09.12.2021 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA