Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2022-05-06 do 2022-05-26

                                                              Kamieniec Ząbkowicki, dnia 05.05.2022 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: 

- Zarządzeniem Nr 138/2022 z dnia 05 maja 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 527/22.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 05.05.2022 roku do  dnia 26.05.2022 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA