Express-Miejski.pl

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2021-03-30 do 2021-04-19

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 29.03.2021 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

- Zarządzeniem Nr 104/2021 z dnia 29 marca 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 223.

- Zarządzeniem Nr 105/2021 z dnia 29 marca 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 674,

- Zarządzeniem Nr 106/2021 z dnia 29 marca 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Sosnowa w granicach działki nr 128/3,

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 29.03.2021 roku do dnia 19.04.2021 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA