Express-Miejski.pl

POŻYCZKA Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO dla małych firm

Dla kogo? Na co można przeznaczyć pożyczkę i na jakich warunkach będzie udzielona? Jakie korzyści daje skorzystanie z pożyczki? Jakie dokumenty należy złożyć? Odpowiada Europejskie Centrum Doradztwa Biznesowego (ECDB)

Dla kogo?

Dla  mikro i małych przedsiębiorców, którzy:

 • zatrudniają do 50 pracowników
 • mają swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność  na terenie województwa dolnośląskiego i  opolskiego
 • działają co najmniej 3 miesiące
 • posiadają wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mają dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działają we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną.

Na co można przeznaczyć pożyczkę i na jakich warunkach będzie udzielona?

 • cel: pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne oraz na cele obrotowe.
 • kwota pożyczki: pożyczka na jeden cel (projekt) może być udzielona maksymalnie do wysokości 120 tys. zł.
 • okres spłaty pożyczki: 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy.
 • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia.
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży funduszu w stosunku rocznym (łączne oprocentowanie pożyczki wynosi obecnie 8,5% - 11 %).
 • prowizje i  opłaty: od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w  wysokości 2% -  5 % kwoty przyznanej pożyczki (zależy to od wielkości pożyczki oraz oceny firmy, najczęściej nie przekracza 2%).
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.

Jakie korzyści daje skorzystanie z pożyczki?

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 • minimalny wkład własny
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura i nieskomplikowane formularze do wypełnienia

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • wniosek o pożyczkę
 • informację nt. realizowanego przedsięwzięcia
 • oświadczenie majątkowe
 • oświadczenie pożyczkobiorcy i poręczyciela
 • dane finansowe przedsiębiorcy (formularz do wypełnienia)

Więcej informacji:

Europejskie Centrum Doradztwa Biznesowego (ECDB)

Al. Różyckiego 1 c

51-608 Wrocław

604 56 86 85
tel. +48 71 735 12 88
tel. +48 22 203 55 08
fax +48 71 735 12 89
biuro@ecdb.pl
www.ecdb.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA