Express-Miejski.pl

Trwa rekrutacja do służby w policji. Są przyjęcia m.in. w Środzie Śląskiej i Ząbkowicach Śląskich

Zdjęcie ilustracyjne fot.: akme

Rozpoczęła się procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego.

Rekrutacja trwa m.in. w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu oraz w Komendach Powiatowych w tym w Kłodzku, Środzie Śląskiej i Ząbkowicach Śląskich.

Termin przyjęcia do służby mija 2 lipca. W tym naborze może zostać przyjętych 70 osób.

Służbę w Policji może pełnić:

 •   obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 •   który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 •   korzystający z pełni praw publicznych;
 •   posiadający co najmniej średnie wykształcenie;  
 •   posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 •   dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

- Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub w siedzibach komend miejskich i powiatowych policji - wyjaśnia oficer prasowa średzkiej komendy policji Marta Stefanowska.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 •  wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 •  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy, lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy. 

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

em

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA