Express-Miejski.pl

Strażacy apelują: zaproś kominiarza do swojego domu. Rozpoczął się sezon grzewczy

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażacy przypominają właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych.

Oprócz pożarów nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla (tzw. czadem). O tym, że czad jest cichym zabójcą niech świadczą statystyki - rokrocznie w sezonie grzewczym w całym kraju ginie kilkadziesiąt osób, a kilka tysięcy zostaje poszkodowanych. W okresie od września do marca nie ma dnia żeby strażacy na terenie kraju nie odnotowali interwencji związanej z podtruciem lub zatruciem czadem.

Zaproś kominiarza do swojego domu

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2)  od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowymniewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy;

4) z przewodów wentylacyjnych co namniej raz na rok, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany także co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej, kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia - mistrza kominiarskiego. Wynika to z zapisów prawa budowlanego.

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA