Express-Miejski.pl

Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2020-08-10 do 2020-09-21

   Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

Zarządzeniem nr 256/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 66/2 o pow. 0,2800 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.690,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 1.270,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r.o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 257/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 741/3 o pow. 0,0579 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.820,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r.o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 258/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 194/2 o pow. 0,5964 ha, poz. rej. G. 290, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00045375/7.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27.030,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 2.710,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r.o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 259/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 490 o pow. 0,6700 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy  w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Na terenie działki znajduje się udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 14.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 28.090,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 2.810,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r.o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 260/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 854 o pow. 0,3500 ha, poz. rej. G. 392, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.840,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 1.590,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r.o godz. 0900 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 261/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 892 o pow. 0,3500 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.840,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 1.590,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r.o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 262/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 321 o pow. 0,7700 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.170,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 3.420,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r.o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 263/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 579/3 o pow. 0,2100 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R5o funkcji podstawowej: użytki rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.040,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterdzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych).

Wadium wynosi – 1.010,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r.o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 264/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 745/11 o pow. 0,5974 ha, poz. rej. G. 289, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00042626/1.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze i symbolem „ZL” o funkcji podstawowej: lasy i zadrzewienia. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24.300,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące  trzysta złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 2.430,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r.o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 19,20
nr telefonu 729057859. 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA