Express-Miejski.pl

Rusza X edycja programu stypendialnego "zDolny Śląsk"

fot.: sxc.hu / lusi

Regionalny program stypendialny „zDolny Śląsk” realizowany jest na Dolnym Śląsku od 2002 r. i wynika on z zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

W ramach programu przyznawane są, zdolnym uczniom i studentom, stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy przyznane zostaną stypendia w nowej kategorii - za działalność społeczną. Stypendia w kwocie od 2000 zł do 3000 zł na rok szkolny, będą ufundowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

O przyznaniu stypendiów decyduje zespół ekspertów oraz Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. Przewodniczącym Kapituły jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W jej skład wchodzą również: Dolnośląski Kurator Oświaty,  przedstawiciel Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, prezes Fundacji Edukacji Międzynarodowej, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Aby otrzymać stypendium należy spełnić niezbędne warunki, do których zalicza się m.in.:

  • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
  • posiadanie miejsca stałego zameldowania na terenie województwa Dolnośląskiego,
  • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku z wymaganymi załącznikami w terminie  i na właściwy adres.

 

Wnioski należy przesyłać do dnia 15 września 2010 roku, drogą pocztową, na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej (ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław, z dopiskiem na kopercie "zDolny Śląsk").

Urząd Marszałkowski

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA