Express-Miejski.pl

Bezpieczne Ferie 2012

zima

zima fot.: www.sxc.hu

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych, które w tym roku na terenie kraju, w zależności od miejsca, będą trwały od 16 stycznia do 26 lutego 2012 roku, tak jak w latach ubiegłych do zadań wielu instytucji, w tym także Policji należy podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Działania te będą obejmowały następujące obszary:

- bezpieczeństwo na drogach

- bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku

- bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania

Realizacja akcji „Bezpieczne Ferie 2012” zostanie przeprowadzona ze szczególnym uwzględnieniem terminu ferii wyznaczonego dla woj. dolnośląskiego, tj. w okresie od 16 do 29 stycznia 2012 roku. Głównym celem działań jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, które uczestniczą w zorganizowanych formach wypoczynku jak i tym, które pozostały w miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze realizując przedsięwzięcie m.in. organizują spotkania z wychowawcami lub opiekunami oraz dziećmi poświęcone zasadom bezpieczeństwa, występującym zagrożeniom i sposobom ich unikania.

W okresie ferii policjanci ponadto:

- skontrolują miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzające różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorników wodnych oraz miejsc zimowych zabaw,

- skontrolują miejsca zorganizowanego wypoczynku,

- skontrolują miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim, jak również miejsca, gdzie może dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających.

Realizując powyższe przedsięwzięcia policjanci współpracować będą z organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb oraz instytucji, w tym m.in. GOPR, Straży Gminnych, Straży Leśnych, Straży Rybackich.


W okresie zimowego wypoczynku kontrole takie będą również realizowane na dolnośląskich drogach podczas wzmożonych działań drogowych. Funkcjonariusze realizujący działania oprócz stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, szczególną uwagę zwracać będą na:

- stan trzeźwości kierowców,

- przekraczanie dopuszczalnej prędkości,

- nieprawidłowe wyprzedzanie,

- stosowanie pasów bezpieczeństwa prze kierujących i pasażerów,

- zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i kierowania,

- prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu zimowego

KWP Wrocław

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA