Express-Miejski.pl

40 tys. zł na założenie firmy

Dotacje z Unii Europejskiej przydzielane są na drodze różnych projektów. Jednym z nich jest program wspierający przedsiębiorczość i zatrudnienie - Kapitał Ludzki.

Wspomniane wsparcie przedsiębiorczości może polegać na przydzieleniu nawet 40 tys. zł dofinansowania na założenie własnej firmy, ale nie tylko na tym. Istotną rolę odgrywają również bezpłatne szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia firmy.

Wsparcie polegające na doradztwie i szkoleniach oraz przyznawaniu środków na uruchomienie firmy, nazywane jest Działaniem 6.2 w programie operacyjnym Kapitał Ludzki.

Program przewiduje następujące formy pomocy bezrobotnym:

 • doradztwo oraz szkolenia z wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (np. podatki, ubezpieczenia, prawo pracy, obowiązki BHP, prawo handlowe, marketing, itp.)
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40.000 zł dla uczestnika projektu lub 20.000 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1.276 zł miesięcznie wypłacane w okresie do 6 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy).

Kto decyduje o przyznaniu i formie wsparcia przedsiębiorczości?

Od początku czerwca ubiegłego roku znane są, wybrane na drodze konkursu, instytucje organizujące szkolenia i pośredniczące w przyznawaniu środków w województwie dolnośląskim.

Mieszkańcy powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego mogą zgłaszać się do projektów prowadzonych przez Agencję Rozwoju Wsi (ARW) oraz Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego (WARR).

Agencja Rozwoju Wsi,
ul. Groszowa 7, 58-500 Jelenia Góra,
www.arw.bariz.pl (zakładka POKL 6.2),
e-mail: arw.pokl.6.2@gmail.com

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
ul. Krupnicza 13, IV piętro, 50-075, Wrocław,
www.warr.pl (zakładka Projekt PO KL dz. 6.2),
e-mail: asb@warr.pl, mst@warr.pl, ans@warr.pl.

Lista wszystkich instytucji pośredniczących w przyznawaniu środków w województwie dolnośląskim znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Kto ma największe szanse na otrzymanie dofinansowania?

W programie POKL Działanie 6.2 mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, pozostające bez zatrudnienia, które przez 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

Każda instytucja może uwzględniać dodatkowe kryteria włączenia do programu.

Dla przykładu Wrocławska ARR kieruje program do osób:

pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie województwa dolnośląskiego, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na terenie woj. dolnośląskiego, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (za dzień przystąpienia do projektu uważa się moment podpisania umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych). Priorytetowo będą traktowane: kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby po 45 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

Jak przebiega proces przyznawania funduszy?

Procedura przyznawania środków obejmuje sześć etapów:

 1. Wybór instytucji pośredniczącej.
 2. Zgłoszenie do programu. Na stronach internetowych organizacji znajdują się wnioski zgłoszeniowe.
 3. Szkolenie. Zakwalifikowanie się do programu na tym etapie nie oznacza zgody na przyznanie dofinansowania, lecz przyznanie miejsca w ławie. Dokładniej - potencjalny beneficjent przejdzie szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Trwa ono niestety długo - około trzech miesięcy.
 4. Rywalizacja. Miejsc szkoleniowych jest więcej niż funduszy. Dofinansowanie uzyska NAJLEPSZY biznesplan. W jego napisaniu ma pomóc oczywiście wcześniejsze szkolenie. Ważne jest jednak, aby firma realizowała pasje i zainteresowania beneficjenta, jego kompetencje. Genialny biznesplan może trafić do kosza, jeżeli komisja uzna, że jego autor nie jest w stanie go zrealizować.
 5. Zakupy. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji beneficjent i instytucja podpisują Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego. Następnie pieniądze przelewane są na konto przedsiębiorcy. Dopiero teraz należy zarejestrować działalność gospodarczą.
 6. Rozliczenie. Zakupy z unijnych pieniędzy należy na żądanie instytucji rozliczyć. Wystarczy przedłożyć rachunki, faktury i umowy kupna-sprzedaży wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Przedsiębiorca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej rok od dnia podpisania Umowy.

Ocena programu

Do zalet programu PO KL Działanie 6.2 należy wysokość potencjalnego dofinansowania. Kwota na jaką może liczyć przedsiębiorca jest ponad dwa razy wyższa niż ta jaką oferuje Powiatowy Urząd Pracy.

Po drugie - szkolenie. Beneficjent przed założeniem firmy dowiaduje się wszystkiego, co musi wiedzieć, aby samodzielnie i efektywnie prowadzić firmę.

Warto podkreślić również, że wymagania odnośnie beneficjenta dostosowane są do sytuacji na rynku pracy. Jakich bezrobotnych jest najwięcej w regionie, tacy najpewniej otrzymają fundusze.

Niestety szkolenie trwa bardzo długo. Na stworzenie źródła utrzymania dla siebie i bliskich uczestnicy projektu z reguły muszą czekać od trzech do sześciu miesięcy.

Nie ma również pewności, czy dofinansowanie w ogóle zostanie przyznane. Uczestnik może więc po 3 miesiącach kursu i tygodniach oczekiwania na decyzję dowiedzieć się, że zastrzyku finansowego nie otrzyma.

Maksymalnie można zdobyć aż 40 tys. zł. Ale niekoniecznie aż tyle. Ostateczna kwota zależy od tego ile środku potrzeba na uruchomienie danej działalności. Jeżeli wystarczy 19 tys. zł, lepiej zwrócić się o pomoc do PUP. Fundusze przedsiębiorca otrzyma szybciej.

Program jest szalenie atrakcyjny, ale dla tych, którym się nie spieszy. Pozostają bez pracy bo jej pilnie nie potrzebują, np. utrzymują ich rodzice lub partner. Na dofinansowanie z UE mogą zatem czekać nawet miesiącami.

mon.orzel

6

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • 40 tys. zł na założenie firmy

  2009-07-10 11:37:57

  mon.orzel

  Dotacje z Unii Europejskiej przydzielane są na drodze różnych projektów. Jednym z nich jest program wspierający przedsiębiorczość i zatrudnienie - Kapitał Ludzki.

 • 2009-07-22 22:09:15

  gość: ~Janek

  No tak- ale jeżeli projekt zakłada ze dana osoba starająca się o pożyczkę z UE ma na pewno pracę-po stworzeniu firmy której jest brak to chyba mu się przyzna...
  Nie wiem jak się do tego odnosić...

 • 2009-07-23 17:51:38

  leoni (admin)

  Osoba ubiegająca się o dotację nie może być nigdzie zatrudniona.. więc o co chodzi?

 • 2009-10-14 19:47:08

  gość: ~LUX

  gratuacje dla autora, może warto najpierw zorientować się kto naprawdę może starać się o dotację w ramach 6.2, a nie wprowadzać ludzi w błąd!!! typowy problem z takimi dziennikarzynami wrrrrr!

 • 2009-10-14 20:38:16

  ddd

  a konkretniej? jakie zarzuty?

 • 2009-10-28 15:17:21

  gość: ~maria krokowska

  problem niezrozumienia polega na tym że działanie 6.2 - tak reklamowane dotyczy w pierwszym "rzucie" firm które chcą pośredniczyć w przyznawaniu dotacji - 40 tys na założenie firmy połączonego ze szkoleniami. Beneficjentami działania 6.2 sa wobec tego te właśnie firmy.

  Osoba fizyczną chcąca otrzymać pomoc 40 tyś musi zgłaszać się do firm które podpisały umowy w ramach działań 6.2. nie mogą aplikować do działania 6.2.

  Więcej na priv:

  krokowskamaria@gmail.com

 • 2015-12-30 11:43:39

  gość: ~scott larry

  ostatnio dodany post

  (this post was banned by administrator)

REKLAMA