Express-Miejski.pl

Będzie więcej lekcji polskiego niż matematyki. Nowy plan nauczania

Zdjęcie ilustracyjne fot.: anbo

Decyzja o reformie oświaty już zapadła. Oprócz likwidacji gimnazjów niesie ona ze sobą zmiany w planie nauczania.

Ramowy plan nauczania to rozporządzenie ministra edukacji, w którym określone jest, ile godzin danego przedmiotu w tygodniu uczniowie będą mieli w poszczególnych klasach. Nowy plan jest konsekwencją zmiany struktury szkół, czyli przywrócenia 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego.

Proponowane w projekcie rozporządzenia ramowe plany nauczania, określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć. Zgodnie z podstawą programową w 8-letniej szkole podstawowej, tak jak dotąd, w klasach I-III będzie edukacja wczesnoszkolna. Od 1 klasy uczniowie będą mieli naukę języka obcego W każdej klasie przewiduje się 20 godzin lekcji tygodniowo. 

Wiedza o społeczeństwie będzie tylko w jednym roku nauki

Na naukę języka obcego przeznaczono po 2 godziny tygodniowo w każdej klasie, a na zajęcia wychowania fizycznego po 3 godziny. W IV klasie uczniowie będą już mieli nowe przedmioty tj. język polski, obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej.

Od V klasy zamiast lekcji przyrody będzie geografia i biologia. Od VI uczniowie będą mieli dodatkowy język obcy, chemię i fizykę, a w klasie VIII - wiedzę o społeczeństwie i edukację dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki będą do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki - do VII klasy włącznie.

Ile godzin tygodniowo będzie języka obcego, a ile matematyki?

W klasach IV-VIII uczniowie będą mieć po 5 lekcji języka polskiego w tygodniu, po 4 lekcje matematyki i po 3 lekcje wiodącego języka obcego. Na dodatkowy język obcy będą mieli po 2 godz. tygodniowo. Historię w IV klasie będą mieli po 1 jedną lekcję w tygodniu, a w klasach V-VIII - 2 lekcje.

W IV klasie przyroda będzie dwa razy w tygodniu. Geografia będzie raz w tygodniu w klasach V-VI i VIII oraz dwa razy w klasie VII. Biologia również będzie po jednej godz. tygodniowo w klasach V-VII i dwa razy w VIII klasie. Chemia i fizyka będą dwa razy w tygodniu w klasach VII i VIII.

W klasach IV-VIII uczniowie będą mieli jedną w tygodniu lekcję informatyki i cztery lekcje wychowania fizycznego. W klasach IV-VII plastyki i muzyki będzie raz w tygodniu, a w klasach IV-VI - po jednej lekcji techniki.

Wiedza o społeczeństwie będzie tylko w VIII klasie w wymiarze dwóch lekcji w tygodniu, a edukacja dla bezpieczeństwa to jedna godz. w tygodniu.

em

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA