Express-Miejski.pl

Są miejsca pracy w ząbkowickiej, kłodzkiej i średzkiej policji. Za dwa tygodnie pierwszy nabór

zdjęcie ilustracyjne fot.: em24.pl

Jest praca w policji. Na kandydatów czeka prawie 300 miejsc pracy. 20 marca zostanie ogłoszony pierwszy z naborów z limitem przyjęcia 42 osób.

Przyszli funkcjonariusze znajdą pracę w oddziale prewencji w komendzie wojewódzkiej we Wrocławiu oraz pododdziale prewencji w Legnicy, w komendzie miejskiej w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu oraz komendach powiatowych m.in. w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu oraz Złotoryi.

Kandydatami do służby w policji mogą być osoby o nieposzlakowanej opinii, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa skarbowe, korzystający w pełni z praw publicznych i posiadający co najmniej średnie wykształcenie. Posiadają też zdolności fizyczne i psychiczne do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Oprócz tego mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W 2018 roku odbędą się cztery nabory. Pierwszy z nich ogłoszony będzie 20 marca z limitem przyjęcia 42 osób. Następne odbędą się: 2 lipca (70 osób), 24 września (80 osób) i 27 grudnia (100 osób).

Wymagane dokumenty, które musza złożyć kandydacji to:

 • podanie o przyjęcie do służby w policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych - ich tłumaczenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie, książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Kandydaci do służby w policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) policji województwa dolnośląskiego.

Preferowani będą kandydaci którzy posiadają:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
 • wykształcenie średnie - ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • tytuł ratownika albo ratownika medycznego; uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych; uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej oraz prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Gen. I. Połbina 1, lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

ms. / em24.pl

5

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Są miejsca pracy w ząbkowickiej, kłodzkiej i średzkiej policji. Za dwa tygodnie pierwszy nabór

  2018-03-08 11:02:42

  gość: ~sredzianin

  W tej chwili jestem na profilu średzkim,więc jaki CUDEM wyświetla mi się ogłoszenie z całego regionu,to pytanie do szanownej??????? redakck=ji ,czekam n aODP

 • 2018-03-08 11:06:08

  gość: ~średzianin

  Pomijam fakt że jako zdjęcie ilustracyjne umieciliście stacha rencistę umysłowego,który do wystawienia mandatu potrzebuje wspólnika

 • 2018-03-08 16:15:19

  gość: ~ja

  ale zakazane ....

 • 2018-03-17 15:42:09

  gość: ~Dawid

  Odrzucają jak leci ludzi na rekrutacji, później w szkole a później płaczą, że brak chętnych

 • 2018-03-29 14:50:39

  gość: ~hhjk

  ostatnio dodany post

  Kolejnych ludzi bez planów na przyszłość przyjmują. Idzie dwóch na patrol, jeden czyta a drugi piszę.

REKLAMA