Express-Miejski.pl

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2010 rok

KRUS fot.: KRUS

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza, że emeryt lub rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym, jeśli będzie ono dla niego korzystniejsze ze względu na przsyługujące mu ulgi lub wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem. Świadczeniobiorca KRUS, który otrzyma z Kasy PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną przez ten organ rentowy nie osiągał w 2010 r. innego przychodu, nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2010.

Właściwe jednostki organizacyjne KRUS, jako płatnicy,  są obowiązane pobierać co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent.

W 2010 roku KRUS potrącała zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód uzyskany od początku roku w KRUS nie przekroczył kwoty 85.528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).

Organy rentowe (w tym również KRUS) obowiązane są do końca lutego, po upływie każdego roku podatkowego - sporządzić i przekazać emerytowi/renciście stosowny formularz PIT.
 
KRUS przekaże zatem wszystkim emerytom i rencistom, w terminie do dnia 28 lutego 2011 r., formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na formularzach PIT, w tym samym terminie co do emeryta/rencisty KRUS przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty, w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą - do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę i wystawi formularz PIT-40A.
 
Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2010 r. nie osiągał innego przychodu, który zgodnie z ustawą podatkową podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2010.

KRUS nie rozliczy jednak podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2010r., gdy:

 1. emeryturę lub rentę wypłacała w ciągu 2010 r. więcej niż jedna jednostka organizacyjna KRUS (np. emeryt/rencista zmienił miejsce zamieszkania i wypłatę emerytury/renty podjęła inna jednostka organizacyjna KRUS),
 2. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
 3. realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
 4. obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w danym roku podatkowym).

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, KRUS przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A i wówczas emeryt lub rencista musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2011 roku.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza, że emeryt lub rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym.
 
Jeżeli emeryt (rencista) stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2011 roku.

Zeznania takie składają również emeryci /renciści, którzy:

 • chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub
 • chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jednocześnie Kasa zwraca uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010r. nie płacą osoby (w tym emeryci/renciści), których roczny przychód podlegający opodatkowaniu nie przekroczył w 2010 r. kwoty 3.091 zł.

KRUS

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2010 rok

  2010-12-27 09:39:55

  KRUS

  Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza, że emeryt lub rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym, jeśli będzie ono dla niego korzystniejsze ze względu na przsyługujące mu ulgi lub wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem. Świadczeniobiorca KRUS, który otrzyma z Kasy PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną przez ten organ rentowy nie osiągał w 2010 r. innego przychodu, nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2010.

 • 2011-02-23 21:02:46

  gość: ~ania

  moja babcia dostała z krus pit 40A, co może odliczyć i do jakiej kwoty ma 86 lat jakieś wydatki na opiekę leki itd proszę o radę

 • 2011-02-24 10:07:51

  gość: ~no tak

  ostatnio dodany post

  Ulgę rehabilitacyjną, leki... Podejdź do biura rachunkowego i oni na bank Ci pomogą. Wezmą za to 20 zł i będziecie zadowoleni.

REKLAMA


REKLAMA