Express-Miejski.pl

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. realizuje kampanię informacyjno-edukacyjną

Kampania ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów fot.: fot: sxc.hu

Projekt zwiększający świadomość w zakresie recyklingu i prawidłowego postępowania z odpadami.

Opis kampanii i jej założenia

Niewystarczająca świadomość mieszkańców regionu w zakresie recyklingu i prawidłowego postępowania z odpadami wymaga podjęcia konkretnych działań zmierzających do edukacji społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów.
Kampania z wykorzystaniem bohatera „Kapitana Ziemi” ma na celu popularyzowanie wśród mieszkańców regionu postaw ekologicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości w zakresie skutecznej segregacji odpadów u źródła. Strategicznym celem kampanii jest dotarcie do dzieci i młodzieży oraz nauczanie właściwych wzorców postępowania z odpadami. Stąd w ramach prowadzonych działań, priorytetowym zadaniem będzie edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych na terenie objętym Projektem. Problemy środowiskowe są ściśle powiązane z niewłaściwymi postawami i zachowaniem mieszkańców

Cele kampanii

  •  zwiększenie aktywności pro-ekologicznej mieszkańców regionu wschodniego w zakresie skutecznej segregacji odpadów i wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym,
  • wzbudzenie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, w odniesieniu do konkretnego sposobu postępowania z odpadami,
  • zrozumienie zależności między pożądanymi postawami pro-ekologicznymi, a jakością otaczającego środowiska i wpływem indywidualnych decyzji mieszkańców na jego stan;
  • wzrost świadomości mieszkańców dotyczących prawidłowych postaw ekologicznych w zakresie postępowania z odpadami;
  • ukształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw zmierzających do skutecznej segregacji odpadów;
  • zachęcenie mieszkańców do podejmowania skutecznych działań segregacji odpadów, a tym samym przyczyniania się do oszczędzania zasobów (woda, energia) unikania powstawania odpadów, ograniczania emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Grupy docelowe oraz zasięg terytorialny Kampania adresowana jest do dzieci oraz młodzieży z regionu wschodniego (wg dolnośląskiego WPGO), obejmującego 17 gmin tj.: miasto Oława, gmina Oława, miasto Brzeg, gmina Lubsza, gmina Skarbimierz, gmina Żórawina, gmina miejsko-wiejska Jelcz-Laskowice, gmina miejsko-wiejska Siechnice, gmina Domaniów, gmina miejsko-wiejska Bierutów, gmina Czernica, gmina miejsko-wiejska Strzelin, gmina Ciepłowody, gmina Przeworno, gmina miejsko-wiejska Wiązów, gmina Borów, gmina miejsko-wiejska Ziębice.

Projekt "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym" - dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

 

mat. pras.

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA