Express-Miejski.pl

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o. o. przypomina o segregacji odpadów!

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o. o. przypomina o segregacji odpadów! fot.: mat. pras.

Wielkimi krokami zbliża się czas noworocznych postanowień.

Proponujemy by każdy z nas od Nowego Roku obiecał sobie, że systematycznie będzie zmniejszał ilość produkowanych odpadów, a te powstałe będzie segregował. Każdego roku Zakład Gospodarowania Odpadami Gać pokazuje, że segregacja odpadów i ich przetwarzanie, pozwala na zagospodarowanie coraz większej ilości odpadów, co ma bez wątpienia zbawienne działanie dla środowiska.

Od samego początku swojej działalności Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o. o. dba o rozbudowę, modernizację i rozwój innowacji, co sprawia, że jest jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce. Ciągły wzrost efektywności przetwarzania odpadów przez ZGO Gać mówi sam za siebie.
Projekt, który jest obecnie realizowany nie jest pierwszym, który zakład prowadzi.
W 2016 roku zakończony został projekt „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”, który został dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt obejmował działania związane przede wszystkim z ochroną środowiska, zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz racjonalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych.

Wówczas modernizacja Zakładu w ramach projektu objęła:
- rozbudowę istniejącej sortowni
- budowę instalacji do produkcji paliwa z odpadów (tzw. RDF)
- budowę instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie fermentacji oraz stabilizacji tlenowej
- budowę III kwatery składowiskowej do deponowania odpadów
- budowę stacji przeładunkowej w miejscowości Wąwolnica, służącej do przeładunku odpadów do kontenerów przeznaczonych do dalszego transportu oraz jako zaplecze do magazynowania odpadów
- budowę budynku biurowego na potrzeby Zakładu
- przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu
- rozbudowę zaplecza socjalno-bytowego dla Pracowników

Aktualnie Zakład Gospodarowania Odpadami Gać pozyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i realizuje kolejny projekt pn. „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Celem tego projektu jest dostosowanie funkcjonowania ZGO Gać Sp. z o.o. do zmieniających się uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami, a także poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie. Duży nacisk położony został także na zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami, w tym głównie w zakresie recyklingu.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie także szeroka modernizacja istniejących instalacji, która pozwoli na zwiększenie możliwości przerobowych ZGO, co przyczyni się do zwiększenia możliwości dostosowania się zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Elementem nieodłącznym, intensyfikującym działania związane z ochroną środowiska jest kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana do najmłodszych mieszkańców regionu. Zostają oni zapoznani z najnowszymi trendami w gospodarce odpadami. Dowiadują się również, czym jest recykling i jak jest ważny w kontekście ochrony środowiska. W ramach organizowanych spotkań i wycieczek każdy z nich może osobiście odwiedzić Zakład.

mat. pras.

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA