Express-Miejski.pl

Nawet 5 tys. zł do wzięcia z Dolnośląskich Małych Grantów

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór do programu Dolnośląskie Małe Granty.

Celem programu jest wzmocnienie postaw obywatelskich, a szczególnie zwiększenia jakości oraz ilości działań będących odpowiedzą na lokalne potrzeby i problemy mieszkańców Dolnego Śląska oraz aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Działanie musi się mieścić w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:

1. Podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. Turystyki i krajoznawstwa;
10. Promocji i organizacji wolontariatu;
11. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
12. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. Działalności na rzecz osób z niepełno sprawnościami;
14. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
15. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16. Inne.

O dotacje mogą ubiegać się grupy nieformalne – grupa lokalna wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać na Dolny Śląsku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 tys. zł. Wnioski o dotacje można składać od 20 marca do 8 kwietnia. Projekty można realizować w okresie od 6 maja do końca sierpnia.

Wnioski można składać elektronicznie na stronie internetowej, a w przypadku braku stałego dostępu do Internetu, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej i przesłanie pocztą, lub osobiste dostarczenie na poniższy adres:

Biuro Projektu Dolnośląskich Małych Grantów
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław.

Więcej informacji dotyczących naboru wraz z regulaminem konkursu oraz załącznikami dostępnych jest TUTAJ.

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA