Express-Miejski.pl

Rejestracja firmy w jednym okienku

Od 31 marca 2009 roku, aby założyć działalność gospodarczą przedsiębiorca składa jeden zintegrowany wniosek.

Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej organ ewidencyjny niezwłocznie - nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu - przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej ZUS albo Centrali KRUS wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca składający zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie ma nadanego NIP, organ gminy najpierw występuje do właściwego urzędu skarbowego o nadanie NIP, a następnie po otrzymaniu od właściwego naczelnika urzędu skarbowego nadanego NIP i uzupełnieniu wniosku o ten numer przesyła:

 • zgłoszenie płatnika składek (do ZUS) albo
 • zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (do KRUS).

WAŻNE!

Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Wniosek EDG-1 należy złożyć w urzędzie gminy właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub - w przypadku przedsiębiorców ze stałym miejscem pobytu poza Polską - właściwej dla głównego miejsca wykonywania działalności na terytorium Polski.

Pamiętajmy, że wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie musi być złożony osobiście. Można go przesłać pod adresem właściwego urzędu gminy listem poleconym. W takim przypadku wniosek musi być podpisany własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. Własnoręczność podpisu musi być poświadczona jednak przez notariusza.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć również w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy. Taki wniosek może być podpisany podpisem elektronicznym.

Jeżeli wniosek nie zawiera podpisu elektronicznego, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku. Przedsiębiorca powinien otrzymać zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania wniosku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku lub wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał (art. 24 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

Pomimo tych udogodnień oferowanych przez Państwo, mamy jeszcze jednak kilka spraw do samodzielnego załatwienia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
A mianowicie:

 • uzyskanie koncesji czy zezwolenia (na niektóre rodzaje działalności trzeba uzyskać koncesję lub zezwolenie)
 • otwarcie rachunku bankowego – można to zrobić w oddziale wybranego banku lub też elektronicznie, zawierając umowę o prowadzenie rachunku, mamy obowiązek poinformowania właściwego Urzędu Skarbowego o posiadaniu rachunku bankowego związanego z naszą firmą
 • zgłoszenie do innych instytucji – Państwowa Inspekcja Pracy  (jeżeli zatrudniamy pracowników), Państwowa Inspekcja Sanitarna (jeżeli posiadamy lokal)
 • Zakład Energetyczny – przydział mocy do produkcji
 • Państwowa Straż Pożarna – opinia na temat obiektu gdzie będziemy prowadzić działalność

Uwaga!

Gdyby nasz pracochłonnie przygotowany plan działania na przyszłość jednak do końca się nie sprawdził, to pamiętajmy, że obecnie możemy „zawiesić” działalność gospodarczą, a niekoniecznie od razy ją likwidować.

Autor artykułu:
Dorota Ziembicka
, trener, konsultant, manager zasobów ludzkich, specjalista personalny, doradca zawodowy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych, psychologii zarządzania, perswazji, wywierania wpływu, kierowania zespołem. Wieloletnie doświadczenie w pracy trenera i doradcy zawodowego, zarówno w projektach i szkoleniach komercyjnych (w tym outplacement) jak i EFS. Niepoprawna optymistka i wieczna poszukiwaczka wyzwań...

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące rozwijania kompetencji, planowania kariery zawodowej, zmiany pracy, szkoleń, oceny własnych możliwości, zakładania i prowadzenia firmy itp., prosimy o kierowanie ich do Pani Doroty na adres: doradca@zawodu.pl

doradca@zawodu.pl

3

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Rejestracja firmy w jednym okienku

  2009-07-15 19:15:54

  doradca@zawodu.pl

  Od 31 marca 2009 roku, aby założyć działalność gospodarczą przedsiębiorca składa jeden zintegrowany wniosek.

 • 2009-12-30 12:20:37

  gość: ~kk

  zero linków, zero załączników.
  wzorów wniosków nie ma nawet na stronie gminy, na BIPie , więc przydałby się chociaż tutaj.

  "Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć również w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy. "

  Za cholerę nie mogę tego znaleźć na stronie gminy.
  Może odnośnik ?

 • 2009-12-30 16:12:00

  gość: ~moniq

  czytałam na ten temat, bo sama chciałam zarejestrować sobie firmę w jednym okienku (jeśli już nie elektronicznie). Jeśli chodzi o wersję elektroniczną, to już wina po stornie gminy. MSWiA udostępnia platformę, na której gmina może założyć konto i udostępnić mieszkańcom możliwość rejestracji firmy w ten sposób. Skoro nie ma nigdzie info o tym, a zatem nie zrobili tego/nie zainteresowali się tym - nie wiem. Link do strony, gdzie teoretycznie można by było wypełnić wniosek: http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/c1/hY7LDoIwEEU_aaYFarfYQkuqvIwIbEhjCJLwcGFM_HthpdEY5y5Pzr0DNSyZ7L3v7K2fJztACTVrQqHzg1EEE-n5SKXIvYKnFA1deMWaOKHH0I0I4SwgSJl2t7siQiWdP_Zp3Xv3fSlW32TcCKqk-8m_-1eOP85HiPU8tlBBvXn9wZUOkDpmn4YeoUYwqIa2s-cHXMcS-_SSPQFFnXVP/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkExTkk1MC01RncvN19GQ0hSU0tHMTA4M1BGMDJUNzVCR1RFMDgwMy9RRHZfXzg1OQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_FCHRSKG1083PF02T75BGTE0803_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/potal+epuap/epuap/Administracja/Zainstaluj+usluge+1/Ministerstwo+Gospodarki/
  rochę długi, ale to już nie moja wina.

 • 2009-12-30 16:16:24

  gość: ~moniq

  ostatnio dodany post

  na stornie MSWiA jest także info o aktualnych wzorach takich dokumentów ujednoliconych: http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko.htm

  Jeśli chodzi o gminę Bardo, to wzór wniosku dot. założenia działalności gosp. znajduje się tutaj: http://www.biuletyn.abip.pl/bardo-gmina/index.php?l1_id=3368&komunikat=3368&parent=1242&t=m

  ale nie jest to wersja, którą można wysłać elektronicznie :) niestety. Jakoś nasze gminy się do tego nie przygotowały. Szkoda.

REKLAMA