Express-Miejski.pl

Nabór na wolne stanowisko referenta ds. promocji i informacji turystycznej

zdjęcie ilustracyjne fot.: pixabay.com

Urząd Miasta i Gminy Niemcza ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. promocji i informacji turystycznej. Nabór trwa do 17 grudnia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza (I piętro, pokój nr 10) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17.12.2021r. do godz. 13.00 na adres: Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. promocji i informacji turystycznej”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Niemcza bip.um.niemcza.pl [KLIK], a także pod nr. tel. 74 8376 265.

Załączniki:
Ogłoszenie w wersji pdf [KLIK]
Klauzula informacyjna [KLIK]
Kwestionariusz osobowy [KLIK]
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [KLIK]

UMiG Niemcza

REKLAMA