Express-Miejski.pl

Marcowa waloryzacja świadczeń ZUS

ZUS fot.: polishnews.com

Od 1 marca wzrośnie wysokość wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdecydowana większość z nich zostanie podwyższona o kwotę 71 zł.

Jest to efekt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. W tym roku - w odróżnieniu od lat ubiegłych - świadczenia waloryzowane są kwotowo, a nie procentowo. Dotychczas bowiem waloryzacja polegała na pomnożeniu wysokości wypłacanego świadczenia przez tzw. wskaźnik waloryzacji. W tym roku większość emerytur i rent wzrośnie o tę samą kwotę 71 zł, zapisaną w ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Waloryzacji podlegają świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego tego roku. W ich poczet wchodzą emerytury (w tym pomostowe, okresowe kapitałowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty szkoleniowe), renty rodzinne, renty socjalne oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

W dwóch przypadkach nie zostanie jednak zastosowana kwota waloryzacji w wysokości 71 zł. Dotyczy to rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz emerytur nie podlegających  podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego.

Marcowej waloryzacji podlegają również dodatki do emerytur i rent oraz świadczenia pieniężne, które zostaną podniesione o zapisany w ustawie wskaźnik procentowy wynoszący 104,8 proc.

Wysokość najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji od 1 marca 2012 r. oraz nowa wysokość dodatków do emerytur i rent oraz świadczeń pieniężnych opublikowane zostaną na stronie www.zus.pl.

Mat. prasowe

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA