Express-Miejski.pl

Blisko 130 cudzoziemców złożyło wnioski abolicyjne

Granica Polski w Cieszynie fot.: AM / Express-Miejski.pl

Na Dolnym Śląsku od początku roku 133 cudzoziemców złożyło wnioski o abolicję. Spośród przedstawicieli 20 państw najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (49%). Wnioski można składać do końca czerwca 2012r.

Według aktualnych danych w Polsce o abolicję ubiega się już ponad 6 tys. osób (6102). To więcej niż łączna liczba wniosków złożonych przez cudzoziemców podczas ostatnich abolicji z 2003 roku oraz 2007/2008 roku. Odnotowano wówczas łącznie 5541 wniosków o abolicję (3508 w 2003 roku oraz 2033 na przełomie 2007/2008 roku).

Wnioski o abolicję można składać jeszcze do 2 lipca br. Najwięcej osób wnioskowało dotąd o abolicję do wojewody mazowieckiego (4.780), a także do wojewodów: łódzkiego (305), śląskiego (151), lubelskiego (145),  dolnośląskiego (133), wielkopolskiego (118) i podlaskiego (89). Najczęściej o abolicję występują obywatele Wietnamu (1.630), Ukrainy (1.367), Pakistanu (884), Armenii (534), Chin (298), Egiptu (289), Indii (277), Rosji (174), Białorusi (104).

Spośród osób ubiegających się o przyznanie abolicji na terenie naszego kraju pojawiły się również przypadki tzw. „abolicyjnych turystów”, próbujących bezprawnie skorzystać z polskiej abolicji do ominięcia prawa innych państw Unii Europejskiej. Jednym z warunków otrzymania abolicji jest pobyt w Polsce, przez co najmniej cztery lata. Cudzoziemcy przebywający nielegalnie na stałe w innych krajach Unii Europejskiej, którzy składają wnioski w Polsce, nie mogą liczyć na pozytywną decyzję. Przypominamy, że o abolicję mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce:

 • nieprzerwanie *co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt jest nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 1 stycznia 2012 roku,

*Nieprzerwanie, czyli gdy żadna z przerw w pobycie cudzoziemca w Polsce  nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych warunkach lub była spowodowana leczeniem.

 • przebywają w Polsce w sposób nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, a przed tym dniem została wobec nich wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu oraz przebywały w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku,
 • wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Informacje na temat abolicji cudzoziemcy mogą uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także m.in. odwiedzając, prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, stronę internetową abolicja.gov.pl. Od początku akcji abolicyjnej w Polsce działa także specjalna infolinia dla cudzoziemców: (22) 60 175 25.

Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.

Wniosek o zalegalizowanie pobytu cudzoziemcy mogą składać do 2 lipca 2012 roku, do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.

Mat. prasowe

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Blisko 130 cudzoziemców złożyło wnioski abolicyjne

  2012-05-08 21:47:04

  Mat. prasowe

  Na Dolnym Śląsku od początku roku 133 cudzoziemców złożyło wnioski o abolicję. Spośród przedstawicieli 20 państw najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (49%). Wnioski można składać do końca czerwca 2012r.

 • 2012-05-09 15:19:27

  gość: ~ZXCV

  ostatnio dodany post

  Abolicja (z łac. zniesienie) – decyzja z dziedziny polityki prawa karnego, polegająca na odstąpieniu od ścigania określonej kategorii przestępstw. Może odnosić się do przestępstw o charakterze politycznym. Obejmuje nakaz niewszczynania postępowania karnego lub umorzenia postępowania już wszczętego. Jest to więc darowanie i puszczenie w niepamięć zarówno tych przestępstw, których sprawcy zostali ujawnieni, lecz jeszcze nie osądzeni, jak i tych, których sprawcy są nieznani (lub nie ujęci). Abolicja uchwalana jest przez parlament w formie zwykłej ustawy, zgodnie z procedurą obowiązującą w postępowaniu ustawodawczym[1].

  Abolicja pozostawia czyn nie zmieniając jego kwalifikacji jako czynu zabronionego, wykazuje ona tylko moc co do skutków procesowych, tym samym pozostawia czyn w dalszym ciągu czynem zabronionym, tylko wyłączając ściganie.

REKLAMA