Express-Miejski.pl

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 1/24 AM-5 obręb Sadlno o pow. 0.0304 ha

Powiat Ząbkowicki

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 1/24 AM-5 obręb Sadlno o pow. 0.0304 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-03-20 do 2017-04-24

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 1/24 AM-5 obręb Sadlno o powierzchni 0.0304 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 - w budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15-pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 1 800,00  zł. – na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 0495330004 2001 0009 8645 0005 do dnia 18 kwietnia 2017 roku.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA