Express-Miejski.pl

Dzierżawa działki nr 294/3, AM-1, Obręb Brodziszów o powierzchni 0,15 ha

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa działki nr 294/3, AM-1, Obręb Brodziszów o powierzchni 0,15 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-04-14 do 2017-05-19

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 294/3, AM-1, Obręb Brodziszów o powierzchni 0,15 ha położonej w Brodziszowie z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce wadium w wysokości 9,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 w terminie do dnia 15.05.2017 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA