Express-Miejski.pl

Zarządzeniem Nr 118/IV/GN-2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku

Powiat Ząbkowicki

Zarządzeniem Nr 118/IV/GN-2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-04-14 do 2017-04-28

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 118/IV/GN-2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku wykazano do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą działkę nr 180/3 AM-1 obręb Pawłowice o pow. 0.0488 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00064126/6.

   

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA