Express-Miejski.pl

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Braszowicach o pow. 0.0600 ha

Powiat Ząbkowicki

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Braszowicach o pow. 0.0600 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-08-07 do 2017-09-11

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 480 AM-2 obręb Braszowice o powierzchni 0.0600 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 11 września 2017 roku o godz. 9.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 - pokój nr 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 1 300,00 zł. - na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 04 95330004 2001 0009 8645 0005 –  do dnia 5 września 2017 roku.  

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA