Express-Miejski.pl

Informacja o wykazie nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zamiany w gminie Kamieniec Ząbkowicki - obręb Mrokocin

Powiat Ząbkowicki

Informacja o wykazie nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zamiany w gminie Kamieniec Ząbkowicki - obręb Mrokocin

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2019-11-07 do 2019-11-27

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

- Zarządzeniem Nr 371/2019 z dnia 06 listopada 2019 roku wykazano do zamiany nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Mrokocin w granicach działki nr 163/2.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 06.11.2019 roku do dnia 27.11.2019 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA