Express-Miejski.pl

Nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży w gminie Ziębice

Powiat Ząbkowicki

Nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży w gminie Ziębice

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2020-03-13 do 2020-04-10

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Osinie Wielkiej, nr działki 323/7 o pow. 0,6639 ha.

Cena wywoławcza: 16.170,00 zł

Wysokość wadium: 1.617,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 13 marca 2020 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (pok. nr 06) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku gminy Ziębice.

Pełna treść ogłoszenia [KLIK]

Osina Wielka, działka nr 323/7:

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Biernacicach, nr działki 28/5 o pow. 0,1732 ha.

Cena wywoławcza: 8.500,00 zł

Wysokość wadium: 850,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 23 marca 2020 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (pok. nr 06) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku gminy Ziębice.

Pełna treść ogłoszenia [KLIK]

Biernacice, działka nr 28/5:

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kalinowicach Górnych, nr działki 423 o pow. 0,5576 ha.

Cena wywoławcza: 40.000,00 zł

Wysokość wadium: 4.000,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 6 kwietnia 2020 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (pok. nr 06) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku gminy Ziębice.

Pełna treść ogłoszenia [KLIK]

Kalinowice Górne, działka nr 423:

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA