Express-Miejski.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1707 ha położonej w Osinie Wielkiej

Powiat Ząbkowicki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1707 ha położonej w Osinie Wielkiej

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2020-03-23 do 2020-04-10

      Ziębice, 20.03.2020 r.

Burmistrz Ziębic działając w oparciu o art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) i zarządzenia nr 224/2019 z dnia 22.08.2019 roku informuje, że w dniu 20 marca 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Ziębice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowa działka stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Osina Wielka oznaczoną jako działka nr 255/2 o powierzchni 0,1707 ha.

 

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA