Express-Miejski.pl

Informacja Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2020-03-25 do 2020-04-14

   Ząbkowice Śląskie, dnia 24.03.2020 r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informuje, że Uchwałą nr 99/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23.03.2020 r. przeznaczono do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Ziębicach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Zachód, na AM-22, jako działka nr 719/1 o                                                                           powierzchni 0,0464 ha, KW - SW1Z/00039470/8.

Wykaz w/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 1 do opisanej uchwały, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, na okres 21 dni, tj. od dnia 24.03.2020 r. do 14.04.2020 r. oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowicki.pl

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA