Express-Miejski.pl

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Ziębicach

Powiat Ząbkowicki

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Ziębicach

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2020-08-04 do 2020-08-21

Ziębice, dnia 31.07.2020 r.

 

INFORMACJA 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 31.07.2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostały ogłoszenia o podaniu do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj.:

sprzedaż w trybie bezprzetargowym

- lokal mieszkalny nr 5 położony w Ziębicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 - sprzedaż na rzecz najemcy,

sprzedaż w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego

- lokal mieszkalny nr 6 położony w Ziębicach przy ul. Kolejowej 40

- lokal mieszkalny nr 2 położony w Ziębicach przy ul. Bohaterów Getta 12

- lokal mieszkalny nr 3 położony w Ziębicach przy ul. Gliwickiej 7

Informacja podlega wywieszeniu przez okres od dnia 31.07.2020  roku  do dnia 21.08.2020 roku.

 

Sporządziła:Marta Grzebielec

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA