Express-Miejski.pl

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Gmina Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2020-10-08 do 2020-11-19

   Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

Zarządzeniem nr 325/2020 z dnia 06 października 2020 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 892 o pow. 0,3500 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.840,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 1.590,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 326/2020 z dnia 06 października 2020 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 854 o pow. 0,3500 ha, poz. rej. G. 392, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.840,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 1.590,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 327/2020 z dnia 06 października 2020 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 66/2 o pow. 0,2800 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.690,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 1.270,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 328/2020 z dnia 06 października 2020 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 490 o pow. 0,6700 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Na terenie działki znajduje się udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 14.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 28.090,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 2.810,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 329/2020 z dnia 06 października 2020 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 194/2 o pow. 0,5964 ha, poz. rej. G. 290, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00045375/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27.030,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 2.710,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 330/2020 z dnia 06 października 2020 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 741/3 o pow. 0,0579 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.820,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 331/2020 z dnia 06 października 2020 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 579/3 o pow. 0,2100 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R5” o funkcji podstawowej: użytki rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.040,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterdzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych).

Wadium wynosi – 1.010,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 332/2020 z dnia 06 października 2020 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej niezabudowana położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 745/2 o pow. 0,0300 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą obserwacji archeologicznej  i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.490,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi – 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt  złotych).

Wadium wynosi – 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 333/2020 z dnia 06 października 2020 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 684 o pow. 0,1000 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.420,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 334/2020 z dnia 06 października 2020 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 616/2 o pow. 0,2600 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej i symbolem „MR2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.750,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi – 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt  złotych).

Wadium wynosi – 3.680,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 19, 20
nr telefonu 729057859. 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA