Express-Miejski.pl

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w gminie Ziębice

Powiat Ząbkowicki

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w gminie Ziębice

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2021-01-11 do 2021-02-01

Informacja
Burmistrza Ziębic
z dnia 11 stycznia 2021 r.

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 11.01.2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie o podaniu do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj.:

sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

- lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Ziębicach przy ul. Juliusza Słowackiego 24 - sprzedaż na rzecz najemcy,

- lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Ziębicach przy Rynku 55 - sprzedaż na rzecz najemcy,

Informacja podlega wywieszeniu przez okres od dnia 11.01.2021 roku do dnia 01.02.2021 roku.

 

Burmistrz Ziębic
Mariusz Szpilarewicz

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA