Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2022-07-27 do 2022-08-16

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 26.07.2022 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

  • Zarządzeniem Nr 200/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 72/4.
  • Zarządzeniem Nr 201/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 603/3.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 26.07.2022 roku do dnia 16.08.2022 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA