Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2022-01-18 do 2022-02-01

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 11.01.2022 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem Nr 11/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 11.01.2022 roku do dnia 01.02.2022 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA