Express-Miejski.pl

Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2022-11-07 do 2022-11-27

Ząbkowice Śląskie, dnia 07.11.2022r.

       Starosta Ząbkowicki informuje, że przeznaczono do zbycia w drodze bezprzetargowej – na rzecz współwłaściciela nieruchomości, przysługującemu Skarbowi Państwa udziału wynoszącego ¼ w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Puławach, przy ul. Żeromskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 876, obręb 0001, Miasto Puławy, o powierzchni 0,2012 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg                                                                                                      Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00060530/7.

    Wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, na okres 21 dni, tj. od dnia 07.11.2022r. do dnia 27.11.2022r. oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowicki.pl.

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA