Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca nieruchomości wykazanej do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca nieruchomości wykazanej do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2023-01-09 do 2023-01-26

   Kamieniec Ząbkowicki, dnia 09.01.2023 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

- Zarządzeniem Nr 7/2023 z dnia 05 stycznia 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Ząbkowickiej 6/1.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 05.01.2023 roku do dnia 26.01.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA